22 września 2022

Zgłoszenie w Systemie Informacji Oświatowej (SIO) informacji o liczbie uczniów wywodzących się z mniejszości narodowych i etnicznych

Szanowni Państwo Dyrektorzy

Przypominamy o konieczności zgłoszenia do 30 września 2022 r. informacji do Systemu Informacji Oświatowej (SIO) o liczbie uczniów wywodzących się z mniejszości narodowych i etnicznych, dla których szkoły organizują dodatkowe zadania edukacyjne.

 

Zgłaszanie tych danych jest ważne, ponieważ na ich podstawie jednostka samorządu terytorialnego otrzymuje środki na zatrudnienie asystentów edukacji romskiej.

Proszę o rzetelne uzupełnienie informacji.