8 grudnia 2020

ZesPOLeni, czyli to co robię, ma znaczenie!

ZesPOLeni to konkurs edukacyjny, którego celem jest zaangażowanie młodzieży
do poszukiwania obszarów i wątków, które świadczą o pozytywnym wpływie Polaków na życie
i gospodarkę współczesnej Norwegii, Islandii i Lichtensteinu. Poprzednia edycja konkursu –
„Na tropie” spotkała się dużym zainteresowaniem ze strony młodzieży i grona pedagogicznego.

Konkurs skierowany jest do uczniów II i III klas polskich szkół ponadpodstawowych położonych
w miastach średnich (wg definicji przyjętej w Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju1).
W konkursie mogą wziąć udział wyłącznie 7-osobowe zespoły (6 uczniów i 1 nauczyciel-opiekun).
Każda szkoła może być reprezentowana tylko przez jeden zespół, który może zgłosić wyłącznie jedną
pracę konkursową. Rejestracji do udziału w konkursie może dokonać dyrektor szkoły, opiekun zespołu lub inny pracownik szkoły za pomocą formularza online na stronie www.konkurszespoleni.pl

Jak ma wyglądać praca konkursowa?
Zadaniem uczniów będzie przedstawieniem wybranego obszaru lub wątku pozytywnego wpływu
Polaków na życie i gospodarkę współczesnej Norwegii, Islandii i Lichtensteinu w formie materiału
wideo/filmu w języku angielskim z polskimi napisami (przy użyciu dowolnego sprzętu pozwalającego
na rejestrowanie obrazu i dźwięku np. telefon, aparat, tablet, komputer, kamera).
Film musi spełniać następujące kryteria techniczne:
Długość: od 3 do 4 minut
Rozmiar pliku: do 128MB
Format zapisu: .avi lub .mp4

 

 

Jak będą oceniane prace?
Prace konkursowe będą oceniane przez Kapitułę składającą się z eksperta od stosunków
międzynarodowych, eksperta filmowego oraz dyrektora kreatywnego. W ocenie pracy będą brane pod
uwagę dwa główne aspekty – merytoryczny oraz kreatywno-realizacyjny. Pod uwagę nie będzie
brana jakość wideo – nie musi być ono wykonane profesjonalnym sprzętem czy być wysokiej
rozdzielczości.

Załączniki

Regulamin_zesPOLeni
Data: 2020-12-08, rozmiar: 136 KB
Załącznik list polecający MFiPR do szkół
Data: 2020-12-08, rozmiar: 138 KB