15 października 2021

Zasady bezpiecznego korzystania z pojazdów publicznego transportu zbiorowego w trakcie epidemii SARS-CoV-2 w Polsce

Ministerstwo Infrastruktury przygotowało wytyczne dotyczące zasad korzystania z pojazdów publicznego transportu zbiorowego w trakcie epidemii SARS-CoV-2.

W związku ze szczególnie ważną potrzebą zapewnienia dzieciom i  młodzieży bezpiecznych warunków w drodze do szkoły i domu, organizacji wycieczek oraz ograniczenia ryzyka zakażenia wśród uczestników ferii zimowych, Ministerstwo Edukacji i Nauki przekazuje wytyczne przygotowane przez Ministerstwo Infrastruktury.

Jednocześnie przypominamy, że w przypadku obowiązkowo zapewnianego przez gminy bezpłatnego dowozu i opieki niepełnosprawnym dzieciom i  młodzieży oraz uczniom, który nie jest formą publicznego transportu zbiorowego, należy uwzględnić regulacje przewidziane w przepisach § 25 ust. 4 pkt 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, z których wynika, że nakaz zakrywania, przy pomocy maseczki, ust i nosa nie dotyczy osoby, która nie może zakrywać ust lub nosa z powodu:

  1. Całościowych zaburzeń rozwoju, zaburzeń psychicznych, niepełnosprawności intelektualnej w stopniu umiarkowanym, znacznym albo głębokim.
  2. Trudności w samodzielnym zakryciu lub odkryciu ust lub nosa.
  3. Zaawansowanych schorzeń neurologicznych, układu oddechowego lub krążenia, przebiegających z niewydolnością oddechową lub krążenia.

Załącznik:

Zasady bezpiecznego korzystania z pojazdów 01.09.2021 r. (plik w formacie PDF w języku polskim)

Załączniki