3 kwietnia 2018

ZARZĄDZENIE Nr 25/2018 LUBUSKIEGO KURATORA OŚWIATY w sprawie ustalenia procedury wydawania opinii w sprawie likwidacji lub przekształcania publicznych przedszkoli, szkół lub placówek

Załączniki