4 kwietnia 2017

ZARZĄDZENIE Nr 17/2017 LUBUSKIEGO KURATORA OŚWIATY z dnia 4 kwietnia 2017 r.

logo_koZARZĄDZENIE  Nr 17/2017 LUBUSKIEGO KURATORA OŚWIATY z dnia 4 kwietnia 2017 r.

w sprawie wprowadzenia procedury postępowania w sprawie opiniowania arkuszy przedszkoli, szkół i placówek

 

 

Załączniki