12 kwietnia 2021

ZARZĄDZENIE NR 16/2021 LUBUSKIEGO KURATORA OŚWIATY z dnia 12 kwietnia 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oraz miejsc uznanych za wysokie w tych zawodach, uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2021/2022

ZARZĄDZENIE NR 16/2021 LUBUSKIEGO KURATORA OŚWIATY z dnia 12 kwietnia 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oraz miejsc uznanych za wysokie w tych zawodach, uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2021/2022.

Załączniki

Skan zarządzenia
Data: 2021-04-12, rozmiar: 45 KB