28 lutego 2018

ZARZĄDZENIE Nr 12/2018 w sprawie wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum oraz miejsc uznanych za wysokie w tych zawodach, uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2018/2019

Załączniki

Zarządzenie
Data: 2018-02-28, rozmiar: 217 KB