4 października 2019

Zaproszenie na spotkanie debatowe „Kwalifikacje rynkowe a szkolnictwo branżowe”

Szanowni Państwo,

Instytut Badań Edukacyjnych organizuje w Warszawie w dniu 22 października br. spotkanie „Kwalifikacje rynkowe a szkolnictwo branżowe”, które odbędzie się w ramach toczącej się debaty publicznej pod hasłem Zintegrowany System Kwalifikacji – most łączący edukację i rynek pracy. Serdecznie zapraszamy osoby zainteresowane tą tematyką, w szczególności dyrektorów szkół prowadzących kształcenie zawodowe.

Informacje o spotkaniu, program oraz formularz rejestracyjny znajduje się na stronie http://kwalifikacje.edu.pl/zapraszamy-na-kolejne-spotkanie-w-ramach-debaty-publicznej-o-zsk-22-pazdziernika-2019-r/