5 października 2017

Zaproszenie do udziału w plebiscycie Pokażcie klasę 2017

Szanowni Państwo Dyrektorzy, Nauczyciele, Rodzice, Drodzy Uczniowie,

Lubuski Kurator Oświaty zaprasza uczniów, nauczycieli oraz rodziców ze wszystkich typów szkół do udziału w kolejnej edycji Plebiscytu Pokażcie klasę. Tegoroczne przedsięwzięcie stwarza okazję do zaprezentowania potencjału zarówno całych klas, jak i pozwala wyróżnić wyjątkowych nauczycieli i rady rodziców.

Plebiscyt polega na wyłonieniu najbardziej aktywnych klas z wychowawcami w kategorii „Pokażcie klasę” (klasy 0-3, klasy 4-7 szkoły podstawowe i klasy gimnazjalne, klasy ponadpodstawowe i ponadgimnazjalne), najpopularniejszych i najbardziej aktywnych nauczycieli w kategorii „Nauczyciel na medal” (Nauczyciel na medal: klasy 0-3, Nauczyciel na medal: klasy 4-7 i gimnazja oraz Nauczyciel na medal: klasy ponadpodstawowe i ponadgimnazjalne), najpopularniejszych i najbardziej aktywnych rad rodziców w kategorii „Rada rodziców na medal” oraz promowaniu wartości edukacyjnych i promocji regionu.

Zgłoszenia do plebiscytu należy dokonać w terminie od 22.09.2017 do 31.10.2017 r. Polega ono na wysłaniu maila na adres klasa@gazetalubuska.pl, z podaniem: imienia i nazwiska wychowawcy, numeru telefonu do niego, nazwy klasy i szkoły, imienia i nazwiska dyrektora, miejscowości, adresu strony internetowej szkoły, oświadczenia o posiadaniu praw autorskich do zdjęć, filmu wraz ze zgoda na jego nieodpłatne rozpowszechnienie i wykorzystanie w celach i na zasadach określonych w Regulaminie Plebiscytu (http://www.gazetalubuska.pl/plebiscyty/a/pokazcie-klase-2017-regulamin-plebiscytu,12508818/)

Więcej informacji: http://www.gazetalubuska.pl/plebiscyty/pokazcie-klase/

 

 

 

Czytaj więcej: http://www.gazetalubuska.pl/plebiscyty/pokazcie-klase/a/uczniowie-warto-pokazac-klase-startuje-plebiscyt-pokazcie-klase-2016,10578676/