12 października 2021

Zapraszamy do udziału w konkursie z okazji wydarzenia „CodeWeek – Europejski Tydzień Kodowania”

Zapraszamy do Konkursu na najciekawsze wydarzenie, organizowane w dniach 9–24 października 2021 r., podczas Europejskiego Tygodnia Kodowania.

W konkursie mogą wziąć udział:

  • przedszkola;
  • szkoły podstawowe;
  • szkoły ponadpodstawowe i placówki w rozumieniu art. 4 pkt 14 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. –  Prawo oświatowe.

Warunkami uczestnictwa w Konkursie są:

   • zgłoszenie przez przedszkole, szkołę lub placówkę organizacji wydarzenia w ramach Europejskiego Tygodnia Kodowania poprzez stronę internetową https://codeweek.eu/;
   • zorganizowanie przez przedszkole, szkołę lub placówkę wydarzenia w ramach Europejskiego Tygodnia Kodowania;
   • przygotowanie przez przedszkole, szkołę lub placówkę relacji z wydarzenia w ramach Europejskiego Tygodnia Kodowania, zwanej dalej „Relacją”, za pomocą edytora dostępnego na Zintegrowanej Platformie Edukacyjnej znajdującej się pod adresem: zpe.gov.pl;
   • zgłoszenie do Konkursu w terminie do 31 października 2021 r., dokonane przez nauczyciela wyznaczonego przez dyrektora przedszkola, szkoły lub placówki, będącej uczestnikiem Konkursu, poprzez przesłanie na adres e-mail: m.depta@ko-gorzow.edu.pl  linku do Relacji, wraz z metryczką (w załączeniu). Prosimy o wypełnienie wszystkich informacji w metryczce!

Więcej informacji, regulamin konkursu zamieszczone są na stronie: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/europejski-tydzien-kodowania-codeweek–zapraszamy-do-udzialu

Zapraszamy do udziału w tym największym programistycznym wydarzeniu w Europie!

Załączniki

Metryczka
Data: 2021-10-12, rozmiar: 11 KB