11 maja 2021

Zakończenie konkursów przedmiotowych LKO – rok szkolny 2020/2021 (odbiór zaświadczeń)

W roku szkolnym 2020/2021 Lubuski Kurator Oświaty przy pomocy komisji szkolnych, rejonowych i wojewódzkich zorganizował 10 konkursów przedmiotowych z następujących przedmiotów: biologia, chemia, fizyka, geografia, historia, język angielski, język francuski, język niemiecki, język polski i matematyka.

W tegorocznej edycji konkursów na etapie szkolnym udział wzięło 12 410 uczniów, do etapu rejonowego zakwalifikowano 3 631 uczniów, w etapie wojewódzkim udział wzięło 618 uczniów, z których 132 uzyskało tytuł laureata oraz 481 tytuł finalisty.

Gratulujemy wszystkim laureatom i finalistom ich nauczycielom oraz rodzicom laureatów
i finalistów uzyskanego wyniku.

Ze względu na panującą sytuację epidemiologiczną zorganizowanie uroczystego podsumowania tegorocznej edycji konkursów jest niemożliwe. Zwracamy się z uprzejmą prośbą do Państwa Dyrektorów szkół podstawowych o odbieranie zaświadczeń dla laureatów i finalistów w Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wielkopolskim, Delegaturze w Zielonej Górze i Terenowych Zespołach Wizytatorów w Międzyrzeczu, Sulęcinie i Żarach, od dnia 17 maja 2021 r., zgodnie z podziałem terytorialnym.