23 marca 2017

XXXX Ogólnopolski Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym

Zarząd Okręgowy Polskiego Związku Motorowego w Zielonej Górze od 40 lat wraz z lokalnymi współorganizatorami tj. Lubuskim Urzędem Wojewódzkim, Lubuskim Kuratorium Oświaty, Komendą Wojewódzką Policji, Komendą Wojewódzką Straży Pożarnej, WORD w Gorzowie Wlkp, oraz WORD w Zielonej Górze organizuje w szkołach Ogólnopolski Turniej Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, którego celem jest wychowywanie dzieci i młodzieży szkolnej w poszanowaniu przepisów ruchu drogowego, przez co następuje poprawa bezpieczeństwa drogowego wśród dzieci i młodzieży szkolnej.


Turnieje mają charakter wieloetapowy i mogą być organizowane na etapach: szkolnym, międzyszkolnym, miejskim, gminnym, powiatowym, wojewódzkim i ogólnopolskim.

Na przełomie kwietnia i maja odbywać się będą finały powiatowe. W maju odbędą się finały wojewódzkie Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym:
–    dla Specjalnych Szkół Podstawowych i Specjalnych Szkół Gimnazjalnych;
–    dla Szkół Ponadgimnazjalnych;
–    dla Szkół Gimnazjalnych;
–    dla Szkół Podstawowych.

Serdecznie zapraszamy wszystkie szkoły z województwa lubuskiego do wzięcia udziału w turniejach oraz do organizacji etapów szkolnych, celem wyłonienia najlepszych uczniów, którzy wezmą udział w dalszych etapach turniejów. Zgłoszenia drużyny finalistów eliminacji gminnych/szkolnych prosimy o przesyłanie do poszczególnych biur organizacyjnych turniejów powiatowych.

Informujemy, iż Biuro Organizacyjne Turniejów prowadzi Zarząd Okręgowy Polskiego Związku Motorowego w Zielonej Górze przy ulicy Chopina 7. KONTAKT: e-mail: zarzad-okregowy.zielona.gora@pzm.pl, telefon: 68 326 17 61.

Regulaminy, testy, programy obliczeniowe, oraz ogólne informacje dotyczące turniejów BRD można znaleźć pod adresem: http://www.pzm.pl/bezpieczenstwo-ruchu-drogowego-turnieje/turnieje. Bezpłatny program testowy można pobrać na stronie: http://www.osk.org.pl.

Szczegółowe informacje odnośnie lubuskich eliminacji turniejów dostępne są pod adresem: http://www.pzm.pl/zo/zielona-gora/brd.