8 października 2021

„XXXI Międzynarodowy Dzień Ograniczania Skutków Katastrof”

Szanowni Nauczyciele i Pedagodzy!

Cieszymy się bardzo, że już po raz drugi jesteśmy razem w czasie przypadającego 13 października Międzynarodowego Dnia Ograniczania Skutków Katastrof.

W roku ubiegłym, tuż po prezentacji multimedialnej, zapytaliśmy uczniów czy odczuwają brak takiej wiedzy w szkole, czy jej potrzebują oraz czy wezmą udział w warsztatach tematycznych. W ankiecie wzięło udział ponad 3000 uczniów. Około 85% z nich, na zadane pytania odpowiedziała twierdząco.

Dlatego, mimo obiektywnych trudności, zdecydowaliśmy się kontynuować rozpoczęte dzieło. Czujemy się odpowiedzialni za to co robimy dla społeczeństwa, ale przede wszystkim nie możemy zawieść tych młodych ludzi, którzy nam zaufali.

Edukacja jest najlepszą formą działań, dzięki którym możemy budować odpowiedzialne, zdolne do przezwyciężania trudności społeczeństwo. Przygotowany przez Fundację Gotowi.org film ma na celu zachęcenie młodych ludzi do włączenia się w te działania. W filmie pokazujemy prostą drogę jak przejść od kogoś, kto właśnie po raz pierwszy usłyszał o tym, że na sytuacje awaryjne można się przygotować, do osoby świadomie i odpowiedzialnie budującej każdego dnia swoją odporność na to, co niesie nam świat.

Zatem z dumą i radością zapraszamy na drugą polską edycję Międzynarodowego Dnia Ograniczania Skutków Katastrof.