25 października 2022

XXX Olimpiada Informatyczna dla uczniów szkół ponadpodstawowych

Olimpiada Informatyczna jest olimpiadą przedmiotową adresowaną do uczniów szkół ponadpodstawowych. Olimpiada jest konkursem indywidualnym skierowanym do wszystkich uczennic i uczniów zainteresowanych informatyką, w szczególności programowaniem. Mogą w niej brać udział także uczniowie szkół podstawowych.

Tegoroczna edycja rozpoczyna się 17 października. I etap odbędzie się w dniach 17 października – 21 listopada 2022 r. przez Internet. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie www.oi.edu.pl, w zakładce „Jak zacząć”. Finaliści i laureaci OI są zwolnieni z oceną celującą z egzaminu maturalnego z informatyki i mają wolny wstęp na informatykę i kierunki pokrewne na większości uczelni w Polsce.

Załączniki

plakat_30olimpiada_informatyczna_wybrana
Data: 2022-10-25, rozmiar: 2 MB