21 października 2020

XXVIII Olimpiada Informatyczna

19 października 2020 r. rozpoczynają się zawody I stopnia XXVIII Olimpiady Informatycznej, organizowanej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad.

Olimpiada przeznaczona jest dla uczniów szkół ponadpodstawowych, którzy wykazują zdolności w dziedzinie informatyki i ma służyć rozwijaniu zainteresowań informatycznych młodzieży oraz odpowiedniemu ich ukierunkowaniu.

Wszelkie informacje na temat organizacji XXVIII Olimpiady Informatycznej (m.in. terminarz, Regulamin, zasady organizacji zawodów) znajdują się na naszej stronie www.oi.edu.pl