3 października 2021

” XXVII edycja Ogólnopolskiego Turnieju na Najlepszego Ucznia w Zawodzie Cukiernik i Piekarz”

Zapraszamy do udziału  w Ogólnopolskim Turnieju na Najlepszego Ucznia w Zawodzie Cukiernik oraz Ogólnopolskiego Turnieju na Najlepszego Ucznia w Zawodzie Piekarz.

Komitet Główny Turnieju na Najlepszego Ucznia w Zawodzie Cukiernik i Piekarz informuje
o organizacji XXVII edycji Ogólnopolskiego Turnieju, która odbędzie się w dniach 25 – 27 kwietnia 2022 r. w Zespole Szkół Zawodowych nr 5 we Wrocławiu.

Przypominamy, że podobnie jak w latach ubiegłych w województwie zostanie powołana jedna komisja. Zgodnie z regulaminem istnieje również możliwość powołania komisji międzywojewódzkich. Szkoły lub inne organizacje zawodowe zainteresowane organizacją etapu wojewódzkiego, winny zgłosić wniosek o powołanie komisji wojewódzkiej do Komitetu Głównego Turnieju w terminie do 30 listopada 2021 r. i uzyskać zgodę na jego organizację dla danego województwa. Organizator etapu wojewódzkiego ponosi koszty organizacyjne.

Więcej informacji : tel. 71 798 69 34 fax 71 798 44 34

email: : komitetglownyturnieju@interia.pl  www.zsz5.edupage.org