20 stycznia 2023

XXIII edycja Ogólnopolskiego Konkursu literacko-plastycznego Stefan Kardynał Wyszyński – naszym Patronem pod hasłem: „POKÓJ W SERCU – POKÓJ NA ŚWIECIE”

Szkoła Podstawowa nr 50 w Lublinie wraz z Katolickim Stowarzyszeniem „Civitas Christiana” – Centrum  Myśli Prymasa Wyszyńskiego Oddział Okręgowy w Lublinie, Stowarzyszeniem Przyjaciół Szkół im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego oraz Dzielnicowy Dom Kultury „Węglin” zapraszają uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych do udziału w XXIII edycji Ogólnopolskiego Konkursu literacko-plastycznego Stefan Kardynał Wyszyński – naszym Patronem pod hasłem: „POKÓJ W SERCU – POKÓJ NA ŚWIECIE”.

Tegoroczna edycja została objęta patronatem honorowym m.in. Pana Przemysława Czarnka – Ministra Edukacji i Nauki.

Zadanie konkursowe brzmi: „Pokój światowy zaczyna się od pokoju naszego serca”.
Czy przytoczone słowa Prymasa Tysiąclecia są aktualne w XXI wieku? Zaprezentuj temat w wybranej przez siebie formie literackiej, plastycznej lub słowno-muzycznej. Sięgnij zarówno do swoich własnych przemyśleń i przeżyć, jak również do idei znanych z literatury, sztuki i życia społecznego.

Konkurs zostanie przeprowadzony w 3 kategoriach:
• literackiej (np. wiersz, opowiadanie, rozprawka, wywiad, list, przemówienie)
• plastycznej (np. rysunek, malarstwo, grafika, kolaż, plakat – wyłącznie w technice grafiki komputerowej)
• słowno-muzycznej (piosenka)

Praca powinna zostać przesłana na adres organizatora wskazany w Regulaminie do 27 marca 2023 r. (decyduje data wpłynięcia pracy).

Załączniki

REGULAMIN POKÓJ 2023
Data: 2023-01-20, rozmiar: 231 KB