2 grudnia 2021

XVIII Ogólnopolski Konkurs Literacki „Obraz a słowo”

Muzeum Górnośląskie w Bytomiu ogłasza XVIII edycję Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego „Obraz a słowo. Literacki opis dzieła malarskiego”

Celem konkursu jest popularyzacja sztuki polskiej wśród dzieci i młodzieży, popularyzacja zbiorów muzealnych, aktywizacja dzieci i młodzieży, rozwijanie ich osobistych zainteresowań i wrażliwości  estetycznej.

Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Polega na opisaniu w dowolnej formie literackiej zaproponowanego dzieła sztuki znajdującego się w zbiorach Muzeum Górnośląskiego. Tegoroczny temat stanowi obraz Włodzimierza Tetmajera „Obieranie ziemniaków”.

Pierwszy etap eliminacji i wybór prac zgłoszonych do finału konkursu będzie przeprowadzony przez nauczycieli danej szkoły. Następnie wybrane teksty powinny być dostarczone w formie elektronicznej i w formie wydruku komputerowego do Muzeum Górnośląskiego.

Uczniowie mogą składać prace do 7 lutego 2022 roku.

Szczegółowe informacje na stronie: https://muzeum.bytom.pl/?p=18806

Informacji na temat konkursu udziela Dział Edukacji Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu, tel. 032 281 82 94
w. 127, e-mail: edukacja@muzeum.bytom.pl.

Załączniki