14 kwietnia 2017

XVII Ogólnopolski Konkurs Papieski

Organizatorzy: 6-11 Hufiec Pracy w Wadowicach, Małopolska Wojewódzka Komenda OHP w Krakowie i Komenda Główna OHP w Warszawie zapraszają młodzież szkolną (dzieci ur. w 1997 r. i młodsze) i uczestników Ochotniczych Hufców Pracy (w każdym wieku) do wzięcia udziału w XVII edycji Ogólnopolskiego Konkursu Papieskiego. Celem Konkursu jest przybliżenie sylwetki świętego Brata Alberta – Adama Chmielowskiego.

 

Zadaniem uczestników jest wykonanie pracy konkursowej w jednej z dwóch lub w obu poniższych kategoriach:

  • praca fotograficzna,
  • praca plastyczna.

 

Prace plastyczne mogą być wykonane w dowolnej technice, w formacie min. A3. Fotografie mogą być wykonane dowolną techniką, barwną lub czarno-białą, minimalny format zdjęć 15 x 21 cm. Prace należy nadsyłać na adres Organizatora (podany w regulaminie) do dnia 5  maja 2017 r.

 

Komisja Konkursowa oceniając prace uczestników będzie brać pod uwagę:

  • zgodność tematu pracy z tematem konkursu (postacią św. Brata Alberta),
  • wartość artystyczna pracy,
  • oryginalność podejścia do tematu,
  • samodzielność.

 

Wyniki konkursu będą ogłoszone na stronie internetowej www.konkurs-papieski.com. Laureaci zostaną powiadomieni przez organizatorów o udziale w gali finałowej do 31 maja 2017 r. Uroczysty finał Konkursu odbędzie się 6  czerwca 2017 r. w Wadowickim Centrum Kultury. Szczegółowe informacje na temat Konkursu oraz załączniki, które należy przesłać wraz z pracą dostępne w załączonym poniżej regulaminie.

Załączniki

Regulamin konkursu
Data: 2017-04-14, rozmiar: 84 KB