20 kwietnia 2017

XVI edycja Programu Stypendiów Pomostowych

Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości ogłasza XVI edycję Programu Stypendiów Pomostowych. Maturzyści, którzy rozpoczną w tym roku studia dzienne mogą starać się o stypendium w wysokości 5000 zł, wypłacane w 10 miesięcznych ratach po 500 zł. Po pierwszym roku stypendyści, którzy osiągną dobre wyniki w nauce, mogą korzystać ze stypendiów na II, III i IV rok studiów, stypendiów językowych, stypendiów na wyjazd na zagraniczną uczelnię, stypendiów doktoranckich oraz staży w Stanach Zjednoczonych i w kraju.

 

O stypendium na I rok studiów może aplikować każdy maturzysta 2017, który ukończy szkołę ponadgimnazjalną w 2017 roku i:

  • zda dobrze maturę w bieżącym roku szkolnym (uzyska odpowiednią ilość punktów zgodną z wymaganiami programu),
  • zostanie przyjęty w roku akademickim 2017/2018 na I rok dziennych studiów I stopnia, lub I rok dziennych jednolitych studiów magisterskich, realizowanych w polskich publicznych uczelniach akademickich,
  • mieszka na wsi lub w miejscowości do 20 tys. Mieszkańców,
  • pochodzi z rodziny, w której dochód na osobę nie przekracza kwoty określonej w regulaminie programu.

 

Ponadto kandydat musi spełniać jeden z poniższych warunków:

 

  • pochodzi z rodziny byłego pracownika PGR,
  • jest/był uczestnikiem finałowego etapu olimpiad przedmiotowych w szkole ponadgimnazjalnej,
  • jest członkiem rodziny wielodzietnej lub jest/był wychowankiem rodziny zastępczej bądź państwowego domu dziecka,
  • ma rekomendację lokalnej organizacji pozarządowej uczestniczącej w bieżącej edycji programu.

 

Rekrutacja do programu przebiegać będzie on-line pod adresem: www.stypendia-pomostowe.pl. Aplikacja do składania wniosków aktywna będzie od 3 lipca do 18 sierpnia 2017 r., do godziny 16.00.  Szczegółowe warunki udziału w Programie określa regulamin dostępny na stronie: www.stypendia-pomostowe.pl