4 października 2022

XLIX Olimpiada Wiedzy Technicznej

W roku szkolnym 2022/2023 będzie rozgrywana XLIX Olimpiada Wiedzy Technicznej pod patronatem Ministra Edukacji i Nauki.

Podstawą jej rozgrywania jest Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 oraz z 2016 r. poz. 35, 64, 195 i 668) oraz Rozporządzenie Ministra Edukacji i Sportu z 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dziennik Ustaw nr 13/2002, poz. 125 z późn. zm.).

Organizatorem Olimpiady Wiedzy Technicznej jest Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT z siedzibą w Warszawie, ul. Tadeusza Czackiego 3/5, 00-043 Warszawa.

W sprawach związanych z XLIX Olimpiadą Wiedzy Technicznej proszę o kontakt z koordynatorem:

Anna Kowalska
785 870 469
anna.kowalska@not.org.pl

Więcej informacji na stronie organizatora: https://owt.enot.pl/

Załączniki

Plakat OWT 2022_2023
Data: 2022-10-04, rozmiar: 823 KB