12 października 2022

XIV Międzynarodowy konkurs artystyczny im. Włodzimierza Pietrzaka pt. „Całej ziemi jednym objąć nie można uściskiem”

Fundacja „PRO ARTE CHRISTIANA” zaprasza dzieci i młodzież do udziału w XIV Międzynarodowym Konkursie Artystycznym im. Włodzimierza Pietrzaka pt. „Całej ziemi jednym objąć nie można uściskiem”.

Konkurs odbywa się pod Honorowym Patronatem Elżbiety Witek, Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej. Organizatorem i pomysłodawcą wszystkich edycji jest Maciej Konieczny.

Konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży w wieku od 3 do 20 lat.

Jego celem jest inspirowanie dzieci i młodzieży do twórczości artystycznej oraz promowanie dorobku poetyckiego i postaci Włodzimierza Pietrzaka, zapomnianego poety, krytyka literackiego, żołnierza Powstania Warszawskiego.

Konkurs rozpoczął się 1 października 2022 roku, a prace plastyczne, fotograficzne i zgłoszenia recytatorskie ( linki do nagranych recytacji ) należy przesłać do 6 stycznia 2023 roku.

Konkurs podzielono na trzy artystyczne kategorie: plastyczną, fotograficzną i recytatorską
(recytacja wierszy Włodzimierza Pietrzaka).

Informacje i regulaminy konkursu dostępne są na stronie www.proartechristiana.pl

Załączniki

Regulamin Konkursu Foto Pietrzak
Data: 2022-10-12, rozmiar: 97 KB
Regulamin Konkursu Plastyka Pietrzak
Data: 2022-10-12, rozmiar: 29 KB
Regulamin Konkursu Recytacja Pietrzak
Data: 2022-10-12, rozmiar: 75 KB