23 lutego 2023

X Międzywojewódzki Konkurs o tytuł Supertechnika Mechatronika

Zachęcamy do zapoznania się z informacją dotyczącą X Międzywojewódzkiego Konkursu o tytuł Supertechnika Mechatronika, na który zaprasza organizator – Zespół Szkół Technicznych i Licealnych w Żaganiu.

Konkurs adresowany jest do uczniów szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych województw: lubuskiego, wielkopolskiego, zachodniopomorskiego, opolskiego i dolnośląskiego, uczących się w zawodzie technik mechatronik.

Szczegóły konkursu znajdują się na stronie internetowej szkoły:
http://zstil.zagan.pl/-supertechnik-mechatronik-x-miedzywojewodzki-konkurs.html