2 lutego 2021

Wypłata stypendium Prezesa Rady Ministrów na rok szkolny 2020/2021 za okres styczeń – czerwiec.

Szanowni Państwo Dyrektorzy Szkół Ponadpodstawowych,

w związku z wypłatą stypendium Prezesa Rady Ministrów na rok szkolny 2020/2021 za okres styczeń – czerwiec, prosimy o podanie do dnia 1 marca 2021 r. numeru konta bankowego ucznia lub jego rodzica (opiekuna prawnego) wg załączonego wzoru – oświadczenie stypendysty.

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów zmieniającym rozporządzenie w sprawie stypendiów Prezesa Rady Ministrów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz ministra właściwego do spraw kultury i dziedzictwa narodowego z dnia 3 stycznia 2019 r.(Dz. U. 2019, poz. 1615) kwota stypendium Prezesa Rady Ministrów wynosi 300 zł miesięcznie. Ww. stypendium za okres styczeń – czerwiec 2020 r., będzie wypłacone do dnia 30 kwietnia br.

 

Wypełniony druk proszę przekazać na adres:

Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wielkopolskim

ul. Jagiellończyka 10,

66-400 Gorzów Wielkopolski

 

Osoba do kontaktu w sprawie wypłaty stypendium PRM: Katarzyna Delikowska – starszy specjalista w Zespole Finansowo – Księgowym, tel. 095 725 50 08

Załączniki

Oświadczenie stypendysty
Data: 2021-02-02, rozmiar: 30 KB
Lista szkół – absolwenci gimnazjum
Data: 2021-02-04, rozmiar: 617 KB
Lista szkół – absolwenci szkoły podstawowej
Data: 2021-02-04, rozmiar: 588 KB