12 marca 2020

Wyniki etapu szkolnego LK BRD 2019/2020

Prezentujemy wyniki etapu szkolnego LK BRD 2019/2020.

W etapie szkolnym wzięło udział 191 szkół podstawowych z 337 szkół woj. lubuskiego (ze specjalnymi-24), które mają uczniów w klasach 4-8. Niestety 146 szkoły nie wzięły udziału w konkursie.

Ogółem w etapie szkolnym uczestniczyło 14.176 uczniów tj. 42% uczniów klas 4-8 szkół uczestniczących w etapie szkolnym (w klasach 4-8 tych szkół uczy się obecnie 34.274 uczniów).

1.476 uczniów uzyskało 23 i więcej punktów z 30 możliwych do uzyskania i zostało zakwalifikowanych do etapu rejonowego.

W związku z zamknięciem szkół terminy i miejsca etapów rejonowych podane zostaną w oddzielnym komunikacie.

Imienny wykaz uczestników etapu szkolnego szkołami (dodano Siecieborzyce).

Wykaz uczniów zakwalifikowanych do rejonu szkołami (dodano Siecieborzyce).

Wykaz błędów etapu szkolnego uczniów zakwalifikowanych do etapu rejonowego (dodano Siecieborzyce).

Wykaz rejonów i przypisanych do nich uczniów 

Wyniki etapu szkolnego LK BRD 2019/2020 szkół (plik w korekcie)