14 kwietnia 2017

Wykaz wizytatorów Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wielkopolskim nadzorujących szkoły i placówki województwa lubuskiego

Aktualny wykaz można znaleźć pod adresem: Wykaz
Planowane jest uruchomienie wykazu on-line pod adresem wizytatorzy.ko-gorzow.edu.pl

 

 

Wizytatorzy nadzorujący publiczne szkoły i placówki, dla których organem prowadzącym jest gmina

 

Wizytatorzy nadzorujący publiczne szkoły i placówki, dla których organem prowadzącym jest powiat
Wizytatorzy nadzorujący publiczne placówki doskonalenia nauczycieli
Wizytatorzy nadzorujący publiczne szkoły i placówki specjalne, Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne, Ośrodki Rewalidacyjno-Wychowawcze, Młodzieżowe Ośrodki Socjoterapii, Młodzieżowe Ośrodki Wychowawcze
Wizytatorzy nadzorujący publiczne szkoły i placówki resortowe
Wizytatorzy nadzorujący niepubliczne szkoły i placówki