14 czerwca 2017

Wybór podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych.

Szanowni Państwo

Dyrektorzy szkół

W chwili obecnej rozpoczął się w szkołach proces wyboru podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych finansowanych z dotacji celowej w roku 2017. Szkoły dokonując wyboru biorą pod uwagę oferty składane przez podmioty gospodarcze działające na rynku podręczników szkolnych.

 

W związku z tym prosimy o przestrzeganie przepisów prawa przy wyborze podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych przez szkoły w kontekście ewentualnych praktyk stosowanych przez niektórych przedstawicieli handlowych wydawców oferujących szkołom korzyści (np. przekazanie sprzętu elektronicznego) w zamian za dokonanie wyboru określonych podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.

Uprzejmie przypominamy, że zgodnie z art. 22d ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, z późn. zm.) zakazane jest oferowanie, obiecywanie lub udzielanie szkołom lub nauczycielom jakichkolwiek korzyści w sposób pośredni lub bezpośredni w zamian za dokonanie wyboru określonych podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.

Działania takie stanowią czyny nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503, z późn. zm.).