24 listopada 2021

Wspieranie uczniów wybitnie uzdolnionych – SCIENCE GARDEN – JA W TO WCHODZĘ!

W ramach Programu Wspierania Rozwoju Uczniów Wybitnie Uzdolnionych MEiN  Fundacja Imperio ze Słupska w listopadzie i grudniu br. realizuje projekt skierowany do młodzieży starszych klas szkół podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych. Uczniów zainteresowanych rozwijaniem kompetencji i zdobywaniem dodatkowej wiedzy zaprasza do udziału w projekcie. W trzech blokach tematycznych przygotowano cykl wykładów/prelekcji lub pokazów warsztatowych. Uczniowie po ich odsłuchaniu mogą wykonać wybrane zadania, których efekty przedstawione zostaną na stronie projektu (np. prezentacja, poster, zdjęcia, opowiadanie, itp..).

Różnorodność zadań pozwoli na zaangażowanie uczniów o różnych zainteresowaniach i uzdolnieniach. Podzielcie się swoimi pomysłami na ciekawe projekty przesyłając je na adres podany na stronie projektu.

Grupa I – humanistyczna

„Sylwetki polskich bohaterów narodowych na tle zmian mentalnych społeczeństwa”

Uczestnicy wzmocnią poczucie patriotyzmu, przyjrzą się historii własnego regionu, rozwiną kompetencje kluczowe w zakresie nauk historycznych, poznają wyniki najnowszych badań nad historią Polski po II Wojnie Światowej.

Partnerzy: Zakład Historii XX wieku Akademii Pomorskiej w Słupsku, Wydział Edukacji Narodowej IPN o/Gdańsk.

Grupa II – artystyczna

„Zaprojektuj swoją przyszłość”

Pokazujemy młodzieży, w jaki sposób połączyć pasję z pracą zawodową, czy nasze zainteresowania mogą się stać naszą profesją.

Partnerzy: Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku, Pracownia Digital Design Techniques.

Grupa III – kreatywna

„Szkoła talentów – myślę jak przedsiębiorca”

Rozwój kreatywności i kompetencji potrzebnych do prowadzenia w przyszłości własnej działalności, rozwijania twórczych pomysłów i wprowadzania innowacyjnych rozwiązań.

Realizator projektu – Fundacja Imperio ze Słupska.

www.fundacjaimperio.pl

Załączniki

PLAKAT SG
Data: 2021-11-24, rozmiar: 673 KB