15 grudnia 2022

Wręczenie dyplomów stypendystom Prezesa Rady Ministrów na rok szkolny 2022/2023.

W dniu 12 grudnia 2022 r., w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Gorzowie Wielkopolskim, odbyła się uroczystość wręczenia dyplomów stypendystom Prezesa Rady Ministrów. Na rok szkolny 2022/2023 w województwie lubuskim stypendia Prezesa Rady Ministrów otrzymało 153 uczniów. Stypendyści odebrali dyplomy z rąk Ewy Rawy, Lubuskiego Kuratora Oświaty oraz Władysława Dajczaka, Wojewody Lubuskiego.

Podczas uroczystości wystąpili uczniowie Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Tadeusza Szeligowskiego w Gorzowie Wielkopolskim.

Dyrektorzy szkół, z których stypendyści nie byli obecni na uroczystości, będą mogli odebrać dyplomy odpowiednio do miejsca lokalizacji szkoły, w której uczy się stypendysta:

  • w siedzibie Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wielkopolskim, ul. Jagiellończyka 10;
  • w Delegaturze Kuratorium Oświaty w Zielonej Górze, ul. Podgórna 5;
  • w Terenowym Zespole Wizytatorów w Sulęcinie, ul. Park Bankowy 7;
  • w Terenowym Zespole Wizytatorów w Międzyrzeczu, ul. os. Centrum 16;
  • w Terenowym Zespole Wizytatorów w Żarach, ul. 1 Maja 3a.
Wręczenie dyplomów stypendystom Prezesa Rady Ministrów na rok szkolny 2022/2023.
Wręczenie dyplomów stypendystom Prezesa Rady Ministrów na rok szkolny 2022/2023.
Wręczenie dyplomów stypendystom Prezesa Rady Ministrów na rok szkolny 2022/2023.
Wręczenie dyplomów stypendystom Prezesa Rady Ministrów na rok szkolny 2022/2023.
Wręczenie dyplomów stypendystom Prezesa Rady Ministrów na rok szkolny 2022/2023.
Wręczenie dyplomów stypendystom Prezesa Rady Ministrów na rok szkolny 2022/2023.
Wręczenie dyplomów stypendystom Prezesa Rady Ministrów na rok szkolny 2022/2023.
Wręczenie dyplomów stypendystom Prezesa Rady Ministrów na rok szkolny 2022/2023.
Wręczenie dyplomów stypendystom Prezesa Rady Ministrów na rok szkolny 2022/2023.
Wręczenie dyplomów stypendystom Prezesa Rady Ministrów na rok szkolny 2022/2023.
Wręczenie dyplomów stypendystom Prezesa Rady Ministrów na rok szkolny 2022/2023.
Wręczenie dyplomów stypendystom Prezesa Rady Ministrów na rok szkolny 2022/2023.
Wręczenie dyplomów stypendystom Prezesa Rady Ministrów na rok szkolny 2022/2023.
Wręczenie dyplomów stypendystom Prezesa Rady Ministrów na rok szkolny 2022/2023.
Wręczenie dyplomów stypendystom Prezesa Rady Ministrów na rok szkolny 2022/2023.
Wręczenie dyplomów stypendystom Prezesa Rady Ministrów na rok szkolny 2022/2023.
Wręczenie dyplomów stypendystom Prezesa Rady Ministrów na rok szkolny 2022/2023.
Wręczenie dyplomów stypendystom Prezesa Rady Ministrów na rok szkolny 2022/2023.
Wręczenie dyplomów stypendystom Prezesa Rady Ministrów na rok szkolny 2022/2023.
Wręczenie dyplomów stypendystom Prezesa Rady Ministrów na rok szkolny 2022/2023.