17 września 2018

Wojewódzki Konkurs z Fizyki Stowarzyszenia nauczycieli Fizyki SNaFi pt. Odyseja kosmiczna.

W imieniu Stowarzyszenia nauczycieli Fizyki SNaFi zapraszamy do udział w XVII edycji Wojewódzkiego Konkursu z Fizyki. W tym roku odbywa się on pod hasłem Odyseja kosmiczna. Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych i gimnazjum. Konkurs jest objęty patronatem Wydziału Fizyki i Astronomii Uniwersytetu Zielonogórskiego oraz Lubuskiego Kuratora Oświaty.

Dwa pierwsze etapy Konkursu odbywają się w szkole, pod okiem nauczyciela prowadzącego a uczniowie pracują w grupach. Uczestnicy Konkursu mogą wziąć udział w Konferencji naukowej, która odbędzie się 3 października i będzie dotyczyła tematyki poruszanej w tegorocznym Konkursie. Finał odbędzie się 8 grudnia 2018 r.

 

Osoba do kontaktu:

Agnieszka Bereś, adres e-mail: stowarzyszeniesnafi@gmail.com, tel. 511 229 736

 

Regulamin:

https://docs.google.com/document/d/1xwTM4ebqIt50JR7kIV-I_1ks_aJyNn-fAyp6SBehF7Y/edit?usp=sharing

 

Poradnik dla nauczyciela:

https://docs.google.com/document/d/1n10Hshyf4b1zaVRdyj7IWcnoeSdeAFclXdzs9PuA5-U/edit?usp=sharing