8 kwietnia 2019

Wojewódzki Konkurs Plastyczny na Plakat Promujący 100. Rocznicę Powołania Policji Państwowej pn. „Historia i współczesność Policji

Komenda Wojewódzka Policji w Gorzowie Wlkp. zaprasza uczniów szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych do udziału w Wojewódzkim Konkursie Plastycznym na Plakat Promujący 100. Rocznicę Powołania Policji Państwowej pn. „Historia i współczesność Policji.

Prace konkursowe, wraz z kartą zgłoszenia i oświadczeniem rodzica/opiekuna prawnego, należy przesłać pocztą lub dostarczyć osobiście do jednostki Policji najbliższej miejscu zamieszkania uczestnika konkursu w terminie do 19 kwietnia br. (decyduje data stempla pocztowego lub  osobistego dostarczenia do jednostki).

Szczegółowe informacje o konkursie dostępne w załączonym Regulaminie, który jest dostępny na stronie internetowej lubuskiej Policji  www.lubuska.policja.gov.pl

 

oceń artykuł

średnia ocena / 5. liczba głosów:

Załączniki

Regulamin Historia i wspolczesnos Policji
Data: 2019-04-08, rozmiar: 32 KB
Karta zgloszenia
Data: 2019-04-08, rozmiar: 13 KB
Oswiadczenie
Data: 2019-04-08, rozmiar: 13 KB