19 listopada 2021

Wojewódzki Konkurs Plastyczny „Do zdrowia dobrego trzeba przedszkolaka mądrego”

Codziennie spotykamy się z licznymi zachorowaniami zagrażającymi zdrowiu. Postępująca urbanizacja niesie za sobą wiele zagrożeń, takich jak:  zmiany w środowisku naturalnym, wypadki, choroby zakaźne, nieprawidłowe odżywianie się, brak aktywności fizycznej, otyłość czy nałogi.

Jeśli to zauważasz, nie traktuj tego obojętnie, poddaj się refleksji…

Świat widziany Twoimi oczami kryje wiele przeżyć, obrazów i przemyśleń, które warto uchwycić. Dlatego sięgnij po kredki, farby lub pastele i zacznij malować.

Celem konkursu jest:

  • Propagowanie zdrowego stylu życia i przestrzegania higieny,
  • budowanie wrażliwości społecznej poprzez kształcenie umiejętności w zakresie obserwacji życia społecznego, dostrzegania problemów i obiektywnego przedstawiania faktów,
  • kształtowanie właściwych nawyków zdrowotnych,
  • dbałość o bezpieczeństwo i porządek otoczenia,
  • kształtowanie pozytywnego nastawienia do drugiego człowieka,
  • rozwój i prezentacja twórczości plastycznej dzieci.

Konkurs skierowany jest do dzieci w wieku przedszkolnym oraz podlegającym edukacji wczesnoszkolnej, a także dla uczniów kształcenia integracyjnego i specjalnego z orzeczoną niepełnosprawnością.

Informacji na temat konkursu udziela koordynator: Katarzyna Jenek 797778516

Załączniki

Regulamin-Wojewódzki Konkurs Plastyczny 2021
Data: 2021-11-19, rozmiar: 15 KB