17 kwietnia 2019

Wojewódzki etap Ogólnopolskiego Konkursu „Myśli Jana Pawła II”

Wojewódzki etap Ogólnopolskiego Konkursu „Myśli Jana Pawła II” odbędzie się w dniu 29 kwietnia 2019 r., o godz. 11.00, w Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wielkopolskim, ul. Jagiellończyka 10. Etap wojewódzki konkursu obejmuje przeprowadzenie testu przygotowanego przez organizatora. Czas przeznaczony na rozwiązanie testu wynosi 60 minut.

Lista uczniów dopuszczonych do stopnia wojewódzkiego Konkursu:

 

Wiktoria Babiak

Monika Hanke

Fabiola Burdzy