17 września 2021

„Wiem jak w banku. Wszystko o pieniądzu”

Polska Agencja Prasowa zaprasza uczniów i dorosłych pracujących z dziećmi do udziału
w konkursie „Wiem jak w banku. Wszystko o pieniądzu”. Na zwycięzców czekają nagrody pieniężne.

Od 6 września do 30 listopada br. czekamy na prace prezentujące zagadnienia związane
z obrotem gotówkowym i bezgotówkowym oraz rolą Narodowego Banku Polskiego w tym zakresie. O nagrody mogą powalczyć uczniowie klas IV-VIII szkół podstawowych, uczniowie liceów i techników oraz dorośli pracujący z dziećmi i młodzieżą: nauczyciele, wychowawcy, animatorzy itp.

Uczniowie na konkurs mogą nadsyłać filmy (nie dłuższe niż 10 minut), audycje, prezentacje, wypowiedzi pisemne, gry terenowe, gry planszowe, aplikacji, plakaty czy wystawy informacyjne do szkolnych gablot. W przypadku dorosłych prace konkursowe powinny mieć formę umożliwiającą jej  wykorzystanie w czasie zajęć – np. scenariusz lekcji czy autorskie materiały dydaktyczne.

Termin zgłaszania prac mija 30 listopada 2021 r., zachęcamy jednak, by nie czekać do ostatniej chwili. Spośród autorów, którzy przygotują i zgłoszą swoje prace już we wrześniu, wylosujemy dwie osoby, którym prześlemy upominek rzeczowy.

W grudniu pięcioosobowe jury wyłoni spośród wszystkich zgłoszonych po trzy najlepsze prace w każdej kategorii wiekowej.

Uczniowie szkół podstawowych za zajęcie I miejsca mogą liczyć na 1000 zł, II miejsca na 750 zł, a III miejsca na 500 zł. W kategorii dla uczniów szkół ponadpodstawowych
i ponadgimnazjalnych nagroda za I miejsce to 1500 zł, II miejsce – 1200 zł, III miejsce – 750 zł. Dorosłym pracującym z dziećmi przyznamy za I miejsce – 2000 zł, za II miejsce – 1500 zł, a za III miejsce – 1000 zł. W sumie do laureatów trafi ponad 10 tys. zł.

„Wiem jak w banku. Wszystko o pieniądzu” to projekt realizowany przez Polską Agencję Prasową  we współpracy z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej.

 

  1. Prace konkursowe będą przyjmowane od 6 września do 30 listopada 2021 r. (w przypadku prac nadsyłanych pocztą decyduje data stempla pocztowego, o ile prace wpłyną do Organizatora do 9 grudnia do północy).
  2. Prace można przesyłać drogą elektroniczną na adres samorzad@pap.pl lub drogą pocztową na adres: Polska Agencja Prasowa, ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa, z dopiskiem „Konkurs. Wiem jak w banku”.
  3. Regulamin Konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na portalu https://samorzad.pap.pl
 

 

Rozstrzygnięcie Konkursu i ogłoszenie wyników nastąpi najpóźniej do 24 grudnia 2021 r.

Informacja o wynikach Konkursu zostanie opublikowana na stronie internetowej www.samorzad.pap.pl