7 września 2021

”Wielcy polscy ekonomiści też byli nastolatkami” – XX edycja konkursu na pracę pisemną.

Narodowy Bank Polski po raz dwudziesty zaprasza uczniów wszystkich szkół podstawowych i ponadpodstawowych w Polsce do udziału w Konkursie na pracę pisemną.

Uczestnicy konkursu :

Konkurs jest organizowany w dwóch kategoriach wiekowych. Pierwszą grupę stanowią uczniowie VII i VIII klas szkół podstawowych, a drugą uczniowie szkół ponadpodstawowych (średnich, z wyłączeniem szkół dla dorosłych).

Temat pracy konkursowej:

Temat dla obu ww. kategorii wiekowych to:

Wielcy polscy ekonomiści też byli nastolatkami…

Obejrzyj film nbp.pl/ekonomisci i wybierz bohatera swojej pracy. Jakie wydarzenia
i obserwacje ekonomiczne z czasów młodości mogły skłonić wybranego przez Ciebie ekonomistę do zainteresowania się tą tematyką? A co Ciebie intryguje w tym obszarze?

Wymagania konkursowe:

Prace konkursowe powinny być przygotowane w języku polskim, o objętości nie mniejszej niż 5 stron i nie większej niż 10 stron formatu A4. Prace mogą zawierać elementy graficzne takie jak zdjęcia czy wykresy. Do prac należy załączyć bibliografię. Więcej szczegółów dotyczących zasad konkursowych znajduje się w regulaminie.

Nagrody dla zwycięzców

W obu kategoriach wiekowych zostaną przyznane po trzy nagrody główne i po trzy wyróżnienia:

I miejsce – 4000 zł,

II miejsce – 3500 zł,

III miejsce – 3000 zł,

wyróżnienie – 1500 zł.

Gratyfikację za wsparcie merytoryczne otrzymają również nauczyciele-opiekunowie nagrodzonych uczniów.

Termin nadsyłania prac:

Prace konkursowe (z załącznikami wymaganymi w regulaminie) należy nadsyłać do 12 października 2021 r. (do końca dnia) wyłącznie za pośrednictwem formularza elektronicznego.

Informacje i regulamin : nbp.pl/konkursy