4 stycznia 2017

Weryfikaca danych SIO w odniesieniu do części oświatowej subwencji ogólnej

W celu ułatwienia kontroli poprawności danych, dotyczących stosunków pracy nauczycieli uwzględnianych w algorytmie szacowania wielkości części oświatowej subwencji ogólnej, prezentujemy w załączeniu przedmiotowe dane, w rozbiciu na jednostki organizacyjne.

 

Zestawienie liczby etatów nauczycieli jednostakami organizacyjnymi