23 listopada 2022

Webinar na temat nowego przedmiotu “Biznes i Zarządzanie”

Pełnomocnik Ministra Edukacji i Nauki ds. Transformacji Cyfrowej zaprasza na spotkanie z udziałem przedstawicieli MEiN oraz koordynatorów reformy dotyczące nowego przedmiotu szkolnego – biznesu i zarządzania (który zastąpi podstawy przedsiębiorczości w wymiarze podstawowym oraz rozszerzonym).

Aby wziąć udział w spotkaniu, należy wypełnić poniższy formularz zgłoszeniowy:

https://webinarbiz.webankieta.pl/

Serdecznie zapraszamy nauczycieli, dyrektorów i wszystkich zainteresowanych procesem wdrożenia BiZ-u do polskich szkół.