25 lipca 2017

Warsztaty dotyczące rozwijania świadomości językowej

Informujemy, Europejskie Centrum Języków Nowożytnych (ECJN) w Grazu ogłasza nabór na bezpłatne warsztaty dotyczące rozwijania świadomości językowej w nauczaniu przedmiotowym. Warsztaty skierowane są do:

  • nauczycieli pracujących z uczniami w wieku 12-13 lat
  • trenerów i dyrektorów szkół
  • osób odpowiedzialnych za tworzenie programów edukacyjnych dla imigrantów
  • nauczycieli języków obcych pełniących rolę mentora nauczycieli  przedmiotowych

Wymagana jest znajomość języka angielskiego bądź francuskiego.

Informacje szczegółowe dotyczące warsztatów, terminów, refundacji kosztów uczestnictwa oraz formularz zgłoszeniowy dostępne w załącznikach – w językach angielskim i francuskim na stronie ORE https://www.ore.edu.pl/wydzialy/wydział-rozwoju-kompetencji-kluczowych/7647-warsztaty-ecml-w-grazu

Termin zgłoszenia uczestnictwa do punktu kontaktowego w Ośrodku Rozwoju Edukacji na adres mailowy :

elzbieta.witkowska@ore.edu.pl

upływa 28 sierpnia  2017. Spośród osób, które złożą swoja aplikację, zostanie wybrana jedna, najpełniej spełniająca wymagania opisane przez ECJN.