7 lutego 2018

Warsztaty dla nauczycieli – konferencja w ramach projektu „Edukacja przez Szachy w Szkole”.

W dniu 26 lutego 2018 r., w Sulechowie odbędzie się konferencja dla nauczycieli szkół podstawowych w ramach ogólnopolskiego projektu „Edukacja przez Szachy w Szkole”. Celem konferencji jest podsumowanie dotychczasowych działań realizowanych w ramach projektu. W ramach spotkania odbędą się warsztaty szachowe dla nauczycieli, dotyczące platformy szachowej chessgrow.com, jako narzędzia ułatwiającego prowadzenie lekcji szachowych w klasach I-III.

Informacje dodatkowe dostępne są w załączonym programie. Zgłoszenia udziału w szkoleniu należy dokonać do dnia 20 lutego br., na adres: anmodz@gmail.com

Załączniki

Program konferencji - Sulechów 2018
Data: 2018-02-07, rozmiar: 61 KB