17 lutego 2023

VIII Edycja Filmowego Konkursu Historycznego Patria Nostra.

Rusza VIII edycja konkursu historycznego Patria Nostra, który adresowany jest do uczniów ostatnich klas szkół podstawowych oraz uczniów szkół ponadpodstawowych z całej Polski, a także do młodzieży polonijnej z całego świata Celem konkursu jest propagowanie wiedzy o historii Polski, krzewienie patriotyzmu, etyki chrześcijańskiej, budowa poczucia wspólnoty wśród młodych Polaków.

Celem Konkursu jest popularyzacja wiedzy o historii Polski wśród młodzieży szkolnej, kształtowanie postaw patriotycznych i aktywności obywatelskiej. Realizacja prac konkursowych pozwala na wykorzystanie nowoczesnych technologii w edukacji historycznej oraz utrwalanie tradycji i dziedzictwa narodowego.

Zadanie konkursowe polega na wykonaniu krótkiego filmu lub animacji dotyczącej ważnego wydarzenia z historii Polski.

Rejestracja uczestników odbywa się poprzez stronę internetową konkursu https://konkurspatrianostra.pl/edycja-viii-region-poludniowy-2023. Zgłoszenia przyjmowane są do 31 marca 2023 r., a nadsyłanie prac do 30 kwietnia 2023 r.

Patronat honorowy nad konkursem objęli m.in. Lubuski Kurator Oświaty, Minister Edukacji i Nauki, a także Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Instytut Pamięci Narodowej oraz Instytut Dziedzictwa Myśli Narodowej.

Więcej informacji w załączniku oraz na stronie konkursowej.

Załączniki

Informacja o konkursie
Data: 2023-02-17, rozmiar: 2 MB