19 grudnia 2017

VII edycja Programu Międzynarodowej Oceny Umiejętności Uczniów – PISA

Szanowni Państwo Dyrektorzy,

informujemy, że Instytut Badań Edukacyjnych przystępuje do realizacji siódmej edycji Programu Międzynarodowej Oceny Umiejętności Uczniów (Programme for International Student Assessment – PISA). Program ten bada, jak młodzież pod koniec obowiązkowego kształcenia w szkole jest przygotowana do dalszej kariery edukacyjnej, wymagań rynku pracy oraz dorosłego życia.

Badanie PISA jest realizowane od 2000 roku w cyklach 3-letnich. W ostatniej edycji badania realizowanego w 2015 roku wzięło udział ponad 60 krajów i regionów z całego świata.

Badanie główne PISA 2018 odbędzie się w okresie od 1 marca – 25 kwietnia 2018 roku. Obejmie 228 wylosowanych gimnazjów, 15 szkół podstawowych i 15 szkół średnich z terenu całej Polski.

Sprawą kluczową dla powodzenia badania, a tym samym sformułowania poprawnych wniosków o poziomie wiedzy polskich piętnastolatków, jest uczestnictwo w nim wszystkich wylosowanych szkół. W losowaniu zostały wykorzystane złożone procedury statystyczne.

Wyniki badania PISA są opracowywane jedynie w postaci zbiorczych zestawień na poziomie międzynarodowym oraz ogólnokrajowym i nie będą wykorzystywane ani do oceny pracy poszczególnych szkół, ani też do indywidualnej wiedzy i umiejętności uczniów. Procedura badania z tego względu nie pozwala także na ujawnienie szkół biorących w nim udział. W Państwa gestii pozostaje decyzja, czy będziecie udostępniać wiedzę o swoim uczestnictwie w badaniu PISA, czy nie.

Podczas realizacji badania będzie przestrzegana ustawa o ochronie danych osobowych oraz Kodeksu cywilnego.

W razie pytań, prosimy kontaktować się z Panią Joanną Kaźmierczak, numer telefonu: 22 241 71 21, adres poczty elektronicznej:  j.kazmierczak@ibe.edu.pl

Zachęcamy do wzięcia udziału w badaniu.