9 stycznia 2018

V Ogólnopolski Konkurs o ks. Stanisławie Konarskim Ksiądz Stanisław Konarski – nasz współczesny

W imieniu Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. Komisji Edukacji Narodowej w Lublinie i Szkoły Podstawowej nr 1 im. ks. Stanisława Konarskiego w Lublinie zapraszamy uczniów szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych do udziału w V Ogólnopolskim Konkursie o ks. Stanisławie Konarskim „Ksiądz Stanisław Konarski – nasz współczesny”.

Konkurs dzieli się na dwie kategorie: konkurs literacki i konkurs na prezentację multimedialną. Zadaniem w kategorii literackiej jest przygotowanie pracy pisemnej na jeden z trzech wskazanych przez organizatorów tematów. W drugiej kategorii należy przygotować prezentację multimedialną w PowerPoint w zakresie wskazanych zagadnień. Prace należy dostarczyć do dnia 9 marca 2018 r. (decyduje data stempla pocztowego) na adres: Szkoła Podstawowa nr 1 im. ks. Stanisława Konarskiego w Lublinie, ul. Kunickiego 116, 20-436 Lublin z dopiskiem konkurs „Ks. Stanisław Konarski”.

Załączniki

1. Regulamin Konkursu.
Data: 2018-01-09, rozmiar: 593 KB