2 marca 2023

V Międzynarodowy Konkurs Piosenek Polskich Wykonawców lat 60. i 70. XX w. „W sześciu strunach zaklęta muzyka”

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 im. Tadeusza Kościuszki w Pułtusku serdecznie zaprasza do udziału w V Międzynarodowym Konkursie Piosenek Polskich Wykonawców lat 60. i 70. XX w. „W sześciu strunach zaklęta muzyka”, który odbędzie się w Pułtusku 15 września 2023 r.

Pomysł na zorganizowanie tego przedsięwzięcia zrodził się z głębokiego przekonania, że młode pokolenie Polaków powinno mieć szansę na poznanie ważnego fragmentu polskiej muzyki rozrywkowej, która stała się źródłem inspiracji dla wielu współczesnych artystów, muzyki, która zachwycała ekspresją i dynamiką, była przekorna i prowokująca, otwierała drogę do innego świata.

Formularz zgłoszeniowy oraz nagranie pliku wideo (obraz i dźwięk) na płycie CD,  DVD lub pendrive należy dostarczyć osobiście lub listownie  w terminie od dnia ogłoszenia konkursu do dnia 30 kwietnia 2023 r. (liczy się data wpływu) na adres:

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi
im. Tadeusza Kościuszki
ul. Tysiąclecia 14
06-100 Pułtusk 

z dopiskiem na kopercie: V Międzynarodowy Konkurs Piosenek Polskich Wykonawców lat 60. i 70. XX w. „ W SZEŚCIU STRUNACH ZAKLĘTA MUZYKA”

Szczegółowe informacje: https://pultusk.pl/v-miedzynarodowy-konkurs-piosenek-polskich-wykonawcow-lat-60-i-70-xx-w-w-szesciu-strunach-zakleta-muzyka/

Załączniki

REGULAMIN V W szesciu strunach zakleta muzyka
Data: 2023-03-02, rozmiar: 189 KB