28 października 2020

V edycja Olimpiady Statystycznej

W roku szkolnym 2020/2021 Główny Urząd Statystyczny we współpracy z Polskim Towarzystwem Statystycznym już po raz piąty organizuje Olimpiadę Statystyczną.

Jest to ważna inicjatywa, która zachęca młodych ludzi do zgłębiania wiedzy w zakresie statystyki, ekonomii, administracji i handlu, do doskonalenia umiejętności racjonalnego podejmowania, rozwijania myślenia analitycznego oraz umiejętności poszukiwania i weryfikacji informacji, ich analizy i interpretacji.

Udział w Olimpiadzie Statystycznej jest dla młodzieży znakomitą okazją do zdobycia cennego doświadczenia oraz motywacją do pogłębiania wiedzy w zakresie statystyki. W ubiegłorocznej IV edycji wzięło udział ponad 3 000 uczniów z 328 szkół z całej Polski, a od 2016 r. w Olimpiadzie
Statystycznej uczestniczyło prawie 12 000 osób.

Od ubiegłego roku szkolnego Olimpiada Statystyczna jest wpisana na listę olimpiad wspieranych
i dofinansowanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.

 

Link do strony Olimpiady Statystycznej http://olimpiadastatystyczna.stat.gov.pl.

Załączniki

Ulotka
Data: 2020-10-28, rozmiar: 221 KB