15 marca 2018

V edycja konkursu „Widzisz. Nie zgadzaj się! REAGUJ!”

Rusza V edycja konkursu dla uczniów szkół województwa lubuskiego pn. „Widzisz. Nie zgadzaj się! REAGUJ!”.

Celem konkursu jest edukacja zdrowotna oraz profilaktyka uzależnienia od alkoholu mieszkańców województwa lubuskiego, w szczególności ludzi młodych, poprzez promocję zdrowego stylu życia oraz wzmacnianie abstynenckich postaw i zachowań wśród dzieci i młodzież

Konkurs kierowany jest do uczniów szkół województwa lubuskiego i jest kontynuacją działań edukacyjnych podejmowanych przez samorząd województwa w tym zakresie od 2014 roku. Będzie to już V jego edycja.

Hasłem przewodnim konkursu w tym roku jest „Dziękuję, nie piję. Zabawa bez alkoholu”. Zadaniem uczestników konkursu będzie pokazanie abstynenckich postaw oraz zachowań wśród dzieci i młodzieży w czasie zabawy oraz podczas organizacji czasu wolnego.

W ramach konkursu ustalono trzy kategorie konkursowe: kategoria I – uczniowie klasy VI i VII szkół podstawowych, kategoria II – uczniowie klasy II i III szkół gimnazjalnych, kategoria III – uczniowie szkół ponadgimnazjalnych.

W kategorii I uczestnicy konkursu mają za zadanie wykonanie pracy w formie plakatu w formacie A-3, z wykorzystaniem różnorodnych technik plastycznych.

Prace w kategorii II powinny być wykonanie w formie web plakatu w zapisie „jpg” z wykorzystaniem technik grafiki komputerowej.

Natomiast w kategorii III  zadaniem uczestników będzie przygotowanie maksymalnie 3 minutowej pracy w dowolnej formie np. filmu, spotu, clipu, utrwalonej na jednym nośniku cyfrowym (CD lub DVD) w pliku „avi” i powinny zostać zamieszczone przez autorów w jednym z popularnych internetowych serwisów filmowych np. Youtube, Facebook, bądź na innych stronach internetowych. Ponadto w  formularzu karty zgłoszeniowej powinien zostać umieszczony link umożliwiający jej odtworzenie.

Konkurs pn. „Widzisz. Nie zgadzaj się! REAGUJ!” organizowany jest przez Zarząd Województwa Lubuskiego, przy partnerskiej współpracy z Komendą Wojewódzką Policji w Gorzowie Wlkp., Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wlkp. oraz Regionalnym Centrum Animacji Kultury w Zielonej Górze.

Zgłoszenia będą przyjmowane do 16 kwietnia 2018 r. włącznie (decyduje data stempla pocztowego)

Załączniki

zgoda
Data: 2018-03-15, rozmiar: 49 KB
Zgoda osoby niepełnoletniej
Data: 2018-03-15, rozmiar: 44 KB