15 grudnia 2020

Uruchomienie rejestracji uczestników konkursów przedmiotowych prowadzonych przez Lubuskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2020/2021

Szanowni Państwo Dyrektorzy
Szkół Podstawowych

Informujemy, że został uruchomiony system rejestracji uczestników tegorocznej edycji Konkursów przedmiotowych organizowanych przez Lubuskiego Kuratora Oświaty. Prosimy o dokładną weryfikację wprowadzanych danych, jest to niezbędne do prawidłowego przeprowadzenia konkursów oraz wystawienia stosownych zaświadczeń dla potencjalnych laureatów i finalistów. Do systemu wpisujemy wszystkich uczestników etapu pierwszego (szkolnego) poszczególnych konkursów wypełniając wszystkie zawarte w formularzu pola. Należy pamiętać o terminach przeprowadzania poszczególnych konkursów, dane z wynikami uzyskanymi przez ich uczestników powinny być wpisane najpóźniej na dwa dni po przeprowadzeniu konkursu.

Szkoły posługują się loginami i hasłami do aplikacji Elektroniczny System Konkursów Przedmiotowych (ESKP). Dla szkół podstawowych, które nie posiadają dostępu do platformy zostaną utworzone nowe loginy i hasła, po uprzedniej rejestracji przez te placówki na stronie ESKP. W razie jakichkolwiek problemów z logowaniem do systemu prosimy o kontakt z administratorem systemu e-mail: l.moskaluniec@ko-gorzow.edu.pl

https://ko-gorzow.edu.pl/konkursy