19 czerwca 2019

Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2018/2019

Szanowni Państwo

19 czerwca 2019 r. godz. 1000 w sali sportowej Szkoły Podstawowej nr 4 im. Konstytucji 3 Maja w Kostrzynie nad Odrą przy ul. Sienkiewicza 6, odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego w województwie lubuskim.

W uroczystości uczestniczyli: Wicewojewoda Lubuski Wojciech Preczak, Lubuski Kurator Oświaty Ewa Rawa, Poseł na Sejm RP Jacek Kurzępa, Burmistrz Kostrzyna nad Odrą Andrzej Kunt, wielu zaproszonych gości, dyrekcja, nauczyciele i pracownicy szkoły oraz dzieci i młodzież szkolna.

Dyrektor szkoły Marzanna Senger przedstawiła krótką historię szkoły, przywitała zaproszonych gości i podziękowała przyjaciołom szkoły za jej wspieranie. Dla Szkoły Podstawowej nr 4 w Kostrzynie nad Odrą był to również dzień uroczystego nadania imienia Konstytucji 3 Maja. Pożegnano dawny sztandar oraz wręczono nowy sztandar szkolnej społeczności. Zaproszeni goście gratulowali uczniom osiągniętych wyników w nauce,
na egzaminach zewnętrznych, licznych konkursach wiedzy, artystycznych oraz zawodach sportowych. Osobne wyróżnienia i nagrody ufundowane przez Wojewodę Lubuskiego
i Lubuskiego Kuratora Oświaty oraz dyrekcję szkoły otrzymali uczniowie osiągający najlepsze wyniki w swojej pracy.

Całość uroczystości zakończył bardzo atrakcyjny występ artystyczny poświęcony nadaniu imienia szkole, przygotowany przez uczniów i nauczycieli szkoły.

Szanowni Państwo

Dyrektorzy, Nauczyciele,
Pracownicy oświaty
województwa lubuskiego

 

Dzień Edukacji Narodowej to jeden ze szczególnych dni w trakcie roku szkolnego.
To wyjątkowe święto przypomina nam, jak ważna w życiu człowieka jest edukacja, jak ważne jest wychowanie.

W tym uroczystym dniu dziękuję Dyrektorom, Nauczycielom i Pracownikom oświaty za kształtowanie kreatywnych postaw uczniów, podejmowanie działań pomagających dzieciom i młodzieży rozumieć współczesnego człowieka. Dziękuję za codzienny trud sprawowania opieki i wspierania rodziców w procesie wychowania ich dzieci.

Gratulując dotychczasowych sukcesów, życzę wspaniałych wychowanków, wytrwałości w dążeniu do celu oraz realizacji zamierzeń wyzwalających u dzieci poczucie podmiotowości. Niech dobra relacja nauczyciela i ucznia pomaga formować osobowość młodego człowieka i odkrywać wartości.

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej składam wszystkim najlepsze życzenia.
Do podziękowań i gratulacji dołączam życzenia zdrowia i codziennej radości.

Lubuski Kurator Oświaty
Ewa Rawa