12 marca 2018

Uczeń na drodze – przedłużono termin zgłaszania szkoły

Informujemy, że Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego Zielona Góra – organizator Konkursu przedłużył możliwość zgłoszenia szkoły i realizacji eliminacji szkolnych do 23.03.2018 r. Aktualny pozostaje termin przysyłania wyników z eliminacji szkolnych – także do 23 marca 2018 r. Zapraszamy do udziału szkoły, które dotąd nie zdążyły przysłać zgłoszenia. Jest jeszcze możliwość wzięcia udziału. Wszystkie dokumenty konkursowe można znaleźć w załącznikach dodanych na stronie Kuratorium Oświaty pod datami 14 lutego 2018 oraz 5 marca 2018.