12 września 2017

Terminarz 41 edycji Ogólnopolskiej Olimpiady Języka Niemieckiego

Komitet Główny Ogólnopolskiej Olimpiady Języka Niemieckiego informuje, że w bieżącym roku szkolnym uczestników z okręgu zielonogórskiego należy zgłaszać do Poznania, Szczecina lub Wrocławia. Szczegółowe informacje na temat Olimpiady znajdują się na stronie: www.ojn.wsjo.pl

TERMINARZ 41 OLIMPIADY JĘZYKA NIEMIECKIEGO (rok szkolny 2017/2018)

  1. Szkoły, które organizują eliminacje szkolne, zobowiązane są do zgłoszenia udziału szkoły w Olimpiadzie i przesłania list uczestników na adres – pocztowy lub pocztą elektroniczną z adresu mailowego szkoły!! – do odpowiednich KOMITETÓW OKRĘGOWYCH, do końca października 2017 r.
  2. Eliminacje szkolne – odbędą się dnia 3. listopada 2017 r. o godz. 10.00. Czas trwania eliminacji: 2 godziny lekcyjne (90 minut).
  3. Eliminacje okręgowe (UWAGA: zmiana regulaminu, ze względu na ruchome terminy ferii zimowych w województwach!):
    a) eliminacje pisemne 2.etapu odbędą się w szkołach dniu 12.stycznia 2018 r.
    Początek eliminacji pisemnych ustala się na godz. 10.00. Czas trwania – dwie godziny lekcyjne. Bezpośrednio po zakończeniu eliminacji ostemplowane testy zostaną przesłane przez Dyrekcje szkół listami poleconymi do właściwego okręgu (patrz zakładka: „struktura terytorialna”). Nadesłane testy zostaną poprawione i zweryfikowane przez członków Komitetów Okręgowych, następnie Sekretarze Okręgowi powiadomią szkoły o tym, którzy uczniowie zostali zakwalifikowani do eliminacji ustnych ( zdobyli co najmniej 85% punktów w teście ) oraz o terminie i miejscu eliminacji ustnych.
    b) egzamin ustny dla zakwalifikowanych uczestników, odbędzie się w 12 okręgach w terminach wyznaczonych przez Komitety Okręgowe, jednak nie później, niż 15. lutego.
  4. Finał 41. OJN – eliminacje centralne odbędą się w dniach 23.- 25. marca 2018 r.w Poznaniu, w Wyższej Szkole Języków Obcych i Katedrze Skandynawistyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, al. Niepodległości