16 lutego 2021

TAJEMNICZY ŚWIAT JASKIŃ, rusza XXII. edycja konkursu geologiczno-środowiskowego.

Serdecznie zapraszamy uczniów i nauczycieli do wzięcia udziału w ogólnopolskim konkursie geologiczno-środowiskowym „Nasza Ziemia – środowisko przyrodnicze wczoraj, dziś i jutro”. Przedsięwzięcie organizowane jest przez Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy.

Poprzez organizację konkursu pragniemy zainteresować uczniów geologią – nauką ciekawą
i interesującą, a co najważniejsze – praktyczną i potrzebną, wpływającą na rozwój gospodarczy
i cywilizacyjny człowieka. Ideą konkursu jest także zwiększenie wrażliwości uczniów na problemy
i zagrożenia dla środowiska, a także pobudzenie wyobraźni  i zachęcenie do samodzielnego odkrywania i poznawania bogactwa przyrodniczego otaczającego świata.

 

Temat tegorocznej edycji „TAJEMNICZY ŚWIAT JASKIŃ” wiąże się z Międzynarodowym Rokiem Jaskiń
i Krasu, którego głównymi celami jest

  • zwiększyć społeczną świadomość tego, jak jaskinie i kras są ważne dla codziennego życia miliardów ludzi
  • promować znaczenie jaskiń i krasu poprzez zrównoważony rozwój, szczególnie w aspekcie jakości
    i ilości użytkowanej wody, rolnictwa, geoturystyki/ekoturystyki oraz dziedzictwa przyrodniczego
    i kulturowego
  • budować szeroki, światowy potencjał edukacyjny w zakresie nauki o jaskiniach i krasie.

 

Konkurs organizowany jest przez wszystkie oddziały Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowego Instytutu Badawczego, dzięki czemu wydarzenie obejmuje obszar całej Polski. Oddział Pomorski PIG-PIB w Szczecinie będzie sprawować opiekę nad przebiegiem konkursu w województwach zachodniopomorskim i lubuskim. Na organizowane wydarzenie będą się składać: konkurs plastyczny, skierowany do uczniów klas IV-VI szkół podstawowych oraz konkurs wiedzy, przeprowadzony w dwóch kategoriach wiekowych:

  • wśród uczniów VII i VIII klas szkoły podstawowej,
  • wśród uczniów szkół ponadpodstawowych.

Zwycięzcy regionalnego etapu konkursu wezmą udział w finale ogólnopolskim, w trakcie którego swoje siły będą mierzyć laureaci ze wszystkich regionów konkursowych. Do wygrania są atrakcyjne nagrody rzeczowe, a dla zwycięzców konkursu wiedzy – indeksy prestiżowych uczelni: Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Uniwersytetu Warszawskiego (kierunek GEOLOGIA).

Więcej informacji na temat konkursu znajduje się w załączonych komunikatach, regulaminie oraz na stronie internetowej konkursu http://konkurs.pgi.gov.pl/.

Koordynator regionalny konkursu:

Agnieszka Łużna

Oddział Pomorski PIG-PIB w Szczecinie

Tel. (+48) 91 43 23 436

e-mail: aluz@pgi.gov.pl